Sunday, January 3, 2010

Makkah Diminta Berusaha Ke Arah Keseragaman Kalendar Ummah

Hari ini, menerima emel:
-------------------------------------

Akhbar al-Madinah, Selasa, 12 Muharram – Setiausaha Agung Majma’
al-Fiqhi al-Islami ad-Dwali (Akademi Fiqh Islam Antarabangsa) di
Jeddah, Dr. Abd al-Salam al-Abbadi menuntut supaya ditubuhkan sebuah
lembaga rasmi di Makkah al-Mukarramah yang menghimpunkan golongan
ulama dan beberapa orang pakar falak serta mengadakan kerjasama dengan
pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kalendar bulan di seluruh
dunia Islam, Organisasi Konferensi Islam (OIC), dan Akademi Fiqh Islam
Antarabangsa bagi menyelia segala yang berkaitan dengan hal ini.

Related Posts with Thumbnails