Sunday, April 3, 2016

Hitungan Awal Bulan Hijriyah

Salam.

Awal bulan hijriyah ditentukan berdasarkan hitungan posisi bulan dan matahari, bila mana pada ketika ghurub matahari petang 29 hb hijriyah, bulan berada pada ketinggian yang tertentu yang boleh disabitkan sebagai; (1) ada dan boleh nampak, (2) ada tetapi tidak boleh nampak, atau (3) tiada di atas ufuk (terbenam ketika atau sebelum matahari terbenam). Bagaimanapun, hari ke 29hb ini juga sebenarnya ditentukan berdasarkan rumusan hari ke 29hb bulan hijriyah sebelumnya. Maksudnya, sebagai contoh, 29 Rejab adalah berdasarkan tetapan yang dibuat pada 29 Jamadilakhir, yang juga berdasarkan tetapan pada 29 Jamadilawal, dan seterusnya, adalah langkah yang penting dalam penyusunan takwim.

Hari berlakunya ijtimak bulan dan matahari (conjunction of the sun and the moon) tidak boleh terus dijadikan hari ke 29. Ia langkah yang salah. Penggunaan kriteria kenampakan berlainan akan memberikan tarikh 29hb yang berbeza. Langkah terbaik adalah melalui hitungan satu atau dua bulan sebelum bulan semasa itu diketahui hari ke 29hb yang betul.


انتهى

Wednesday, January 20, 2016

Astrophysics: Time for an Arab astronomy renaissance

Islamic astronomy enjoyed a golden age from the ninth to the sixteenth century AD. Great observatories in Baghdad, Damascus, Maragheh, Samarqand and Istanbul mapped the sky to set dates for religious and civil festivals and for astrology. Sophisticated calculations and models led to advances in mathematics.

Read here http://www.nature.com/nature/journal/v498/n7453/full/498161a.html

Related Posts with Thumbnails