Thursday, October 21, 2010

Light Pollution

Light pollution. Pencemaran Cahaya. Terdapat study berkaitan seperti di sini dan sini mungkin perlu diberikan perhatian, sebelum ia bertambah parah, berterusan tanpa dibendung.

Apakah tahap pencemaran cahaya di Malaysia? Saya tidak pasti tentangnya, kerana belum menemui study berkaitannya. Selepas ini mungkin jumpa. Namun sebelum ia semakin parah seperti di Eropah, sehingga muncul kempen ini.

Related Posts with Thumbnails