Sunday, November 4, 2012

PENETAPAN AWAL BULANPENETAPAN AWAL BULAN HIJRIYAH DI MALAYSIA[1]
 Ahmad Taufan bin Abdul Rashid
UniSZA

Pendahuluan

Sistem penyusunan takwim di Malaysia mengalami beberapa pengubahsuaian seiring dengan perkembangan ilmu dan perubahan pentadbiran. Berdasarkan maklumat perbahasan Parlimen Malaysia contohnya, di bawah tajuk Penentuan Puasa dan Hari Raya, cukup untuk menunjukkan bahawa kaedah penetapan tarikh puasa dan hari raya pada suatu ketika turut merujuk kaedah hisab di samping amalan rukyah, dan pada satu ketika lain menggunakan keputusan rukyah sahaja. Manakala bagi penentuan awal Zulhijjah, terdapat dua ‘cerita’, iaitu menggunakan hasil rukyah atau menurut Arab Saudi. Penulisan ini bagaimanapun tidak akan menelusuri sejarah, bahkan menumpu kepada kaedah yang digunapakai di Malaysia masa kini dan isu-isu berkaitan. Bagi mengungkap kaedah dan isu yang berkaitan sistem takwim ini, penulis berpendapat adalah perlu untuk memulakan perbincangan daripada aspek dasar atau asas pembentukan sistem takwim itu sendiri, iaitu Sistem Suria yang kita diami ini.


Sistem Suria

Sistem Suria atau Cakera Suria menurut Kamus Dewan adalah sistem yg terdiri drpd matahari, planet-planet (Marikh, Zuhrah, Bumi, Utarid, Musytari, Zuhal, Uranus, Neptun, Pluto), komet dll dan planet tsb ber­edar mengelilingi matahari mengikut orbit masing-masing. Cakera Suria merupakan salah satu sistem kecil berbanding jutaan sistem yang terdapat di alam semesta ini.

Menurut Mat Rofa (2012), saintis Muslim seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina dan Ibn al-Rusyd menggunakan kaedah mantik (induksi) dalam menganalisis fenomena alam. Manakala Jabir ibn Hayyan, al-Biruni. Ibn al-Haitham, al-Zarqali menggunakan kaedah al-qias wa al-tajribah (deduksi dan emperikal) yang dikenali sebagai kaedah hipotesis deduksi. Induksi adalah proses penghuraian yang membawa kepada pencapaian sesuatu kesimpulan hukum daripada fakta atau maklumat yang bersifat khusus. Contohnya cerapan berterusan atau pengumpulan hasil cerapan turun temurun dari pusat-pusat cerapan membolehkan saintis membuat kesimpulan/hukum umum terhadap suatu fenomena. Deduksi pula adalah (i) membuat kesimpulan (penemuan dan lain-lain) daripada keadaan yang umum kepada yang khusus atau (ii) merumuskan fakta (kaedah) berdasarkan maklumat yg ada (atau hipotesis).

Sistem Cakera Suria yang difahami hari ini adalah bersumberkan wahyu al-Quran dan hasil kajian saintis. Keupayaan menerobos alam semesta secara lahiriah yang terhad membuka ruang kepada pelbagai teori mengenai fenomena alam semesta. Keupayaan ilmuan Islam menggunakan ilmu Mantik dan Matematik misalnya, membolehkan beberapa teori yang meragukan ditolak atau dimurnikan. Masalahnya, sumber pemahaman rakyat Malaysia amnya adalah melalui buku-buku Sains hasil tulisan dan kajian saintis Barat yang terdorong dengan ‘the law of nature’ bukannya ‘the law of Allah – Sunnatullah’ oleh saintis Muslim. Hasil kajian saintis Muslim terbenam dalam buku-buku klasik Islam, atau di perpustakaan tanpa disentuh, malah setengahnya masih berstatus ‘belum dikatalog’. Inilah antara punca kenyataan ‘Matahari mengelilingi Bumi’ atau ‘Bumi mengelilingi Matahari’ seolah-olah belum berkesudahan, sedangkan saintis Muslim yang dinyatakan sebahagiannya di atas telah lama membincangkan isu ini.

Sistem Cakera Suria merupakan salah satu sistem dalam galaksi yang dinamakan Galaksi Bima Sakti. Galaksi ini merupakan salah satu dari ribuan/jutaan galaksi di alam semesta ini. Sistem Suria terdiri daripada sejumlah planet yang mengorbitnya, dan hampir setiap planet mempunyai satelitnya yang asli (bulan). Bumi hanya mempunyai satu bulan, manakala Musytari contohnya mempunyai sehingga lebih 60 biji bulan. Bumi mengorbit Matahari menurut pusingan lawan jam, pada masa yang sama Bulan turut mengorbit Bumi.

Rajah 1: Orbit Bumi, Bulan dan Fasa Bulan

Pergerakan orbit Bulan-Bumi ini menyebabkan Bulan dilihat dari Bumi dalam ulangan fasa cahaya yang berbeza secara berturutan – sabit, suku, penuh (purnama), suku kedua/akhir, sabit tua. Bumi, yang berputar juga dalam arah lawan jam (Barat ke Timur) pada kelajuan di Khatulistiwa kira-kira 1670 km/jam, menyebabkan semua objek dilihat terbit di ufuk Timur dan terbenam di ufuk Barat setiap hari. Andai Bumi tidak berputar, kita akan dapati Bulan terbit di ufuk Barat dan terbenam di ufuk Timur

Rajah 2: Kesan orbit Bulan dan putaran Bumi

Lihat rajah 2 di atas. Kedudukan 1 hingga 4 merujuk kedudukan Matahari dan Bulan ketika tengahari di satu lokasi dalam satu putaran Bumi harian. Perubahan tersebut adalah kesan putaran Bumi dan hasil pergerakan lawan jam orbit Bulan mengelilingi Bumi. Mengambil contoh rajah 2 di atas, Bulan dan Matahari akan terbenam bersama-sama di Amerika, bersamaan terbit bersama-sama bagi Malaysia (posisi 2 - ijtimak). Ketika tengahari di Malaysia (3), Bulan telah teranjak sedikit ke arah Timur. Ketika Matahari terbenam (4) di Malaysia, Bulan ada di atas ufuk sebagai ‘Anak Bulan’. Perubahan inilah menjadi asas kepada pembentukan sistem takwim.

Sistem Takwim

Bagi pembentukan sistem takwim, manusia menggunakan sistem yang mudah dan dapat dilihat hari-hari dan bermulalah sistem takwim yang berasaskan pergerakan Matahari harian (Takwim Syamsi), pergerakan dan fasa Bulan (Takwim Qamari), dan sistem takwim yang berasaskan kedudukan Matahari pada buruj-buruj tertentu yang dinamakan Zodiak (Takwim Buruj). Secara umum, Takwim Syamsi digunakan di Eropah, manakala Takwim Qamari di Asia. Sejenis lagi takwim adalah Takwim Cina dan Hindu yang menggunakan sistem campuran Syamsi dan Qamari (Takwim Luni-Solar). Bagaimanapun Takwim Qamari-Syamsi ditolak penggunaannya menerusi Firman Allah swt dalam Surah At-Taubah ayat 36-37 yang bermaksud:

Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi (hukum) Allah ialah dua belas bulan, (yang telah ditetapkan) dalam Kitab Allah semasa Ia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah ugama yang betul lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu (dengan melanggar laranganNya); dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya; dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa [36] Sesungguhnya perbuatan mengundurkan (kehormatan itu dari satu bulan ke satu bulan yang lain) adalah menambah kekufuran yang menjadikan orang-orang kafir itu tersesat kerananya. Mereka menghalalkannya pada satu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, supaya mereka dapat menyesuaikan bilangan (bulan-bulan yang empat) yang telah diharamkan Allah (berperang di dalamnya); dengan itu mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Perbuatan buruk mereka itu dihias dan dijadikan indah (oleh Syaitan) untuk dipandang baik oleh mereka. Dan (ingatlah) Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang kafir [37]

Kedatangan Islam meneruskan penggunakan Takwim Qamari yang dikemaskini dengan aturan dan ketetapan yang sama, dengan kekangan seperti dinyatakan dalam ayat di atas. Bukti menunjukkan saintis Muslim berusaha menambahbaik cara penyusunan takwim bukan sekadar penetapan satu bulan ke satu bulan berdasarkan rukyah, bahkan berusaha menyusun takwim untuk tahun akan datang berdasarkan hasil kajian secara empirik yang dilakukan mereka. Disinilah kaedah hipotesis deduksi juga kaedah induksi digunakan oleh saintis Muslim seperti yang dinyatakan oleh Mat Rofa (2012) di atas.

Sistem Takwim di Malaysia

Sebelum 1992, sistem takwim Hijrah di Malaysia agak bercelaru. Menurut Baharrudin (2003a), penetapan awal bulan Hijriyah dari Muharram hingga Syaaban adalah menggunakan Takwim Istilahi/Ijtimak Hakiki. Menjelang Ramadan dan Syawal, menggunakan rukyah/hisab hakiki. Zulkaedah kembali kaedah Istilahi/Ijtimak Hakiki sehingga menjelang Zulhijjah, kembali kepada rukyah/hisab hakiki atau ‘menurut Arab Saudi’. Bermula 1992, kerajaan memutuskan penggunaan satu kaedah sahaja untuk semua bulan Hijriyah.  Menurut BAHEIS (1991) dalam Baharrudin (2003b), kaedah tersebut yang masih dipakai hingga kini menetapkan seperti berikut:

Anak bulan dianggap ada dan boleh kelihatan apabila pengiraan falak memenuhi salah satu daripada syarat-syarat berikut:


 (i)                  Ketika matahari terbenam, ketinggian anak bulan tidak kurang dari 2°, dan jarak lengkung bulan ke matahari tidak kurang 3°
ATAU;
(ii)                Ketika bulan terbenam, umur bulan tidak kurang dari 8 jam selepas berlaku ijtimak.

Menggunakan syarat-syarat inilah (yang dikenali sebagai syarat imkanurrukyah) takwim tahunan Malaysia disusun sepenuhnya untuk 12 bulan. (Penulis- persoalan kriteria minimum yang digunakan telah sedikit sebanyak dibincangkan dalam post terdahulu)

Isu Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah

Berkaitan penetapan awal bulan ini, penulis membahagikan kepada beberapa aspek berdasarkan isu yang selalu dibangkitkan secara umum, iaitu;

i.                     Penggunaan kaedah rukyah dan hisab
ii.                   Kenampakan anak bulan
iii.                  Penetapan awal bulan oleh negara jiran atau Arab Saudi

i. Penggunaan Kaedah Rukyah Dan Hisab

Seperti yang telah diungkapkan di atas, saintis Muslim terdahulu telah menggunakan kaedah al-qias wa al-tajribah (hipotesis deduksi) dan juga induksi dalam menetapkan awal bulan dan menyusun takwim tahunan.  Berdasarkan data cerapan turun temurun (empirik) dari pusat-pusat cerapan, saintis mengemukakan kesimpulan hukum (Sunnatullah) berkaitan pergerakan Bulan, Bumi dan Matahari, serta aspek kenampakan anak bulan. Kesimpulan ini diterjemahkan ke dalam bentuk rumus matematik (hisab) yang membolehkan hitungan pra-cerapan dilakukan untuk menjangkakan fenomena akan datang. Disebabkan kesimpulan ini bersifat umum, dan terdedah kepada perubahan (tidak mutlak), cerapan mesti diteruskan supaya sebarang perubahan seterusnya dapat dikesan dan dianalisis untuk menghasilkan rumusan baru, jika perlu. Justeru polemik berkaitan penggunaan hisab atau rukyah sebenarnya tidak berdiri di atas landasan yang betul, apa lagi menganggap falak itu adalah hisab, rukyah bukan falak, adalah memisahkan cerapan empirik dengan analisis dan rumusan. Sedangkan cerapan (rukyah) dan rumusan (hisab) adalah metodologi saintifik dalam kajian Ilmu Falak.  Secara jelas, Malaysia menggunakan kaedah ini (yang disebut Rukyah dan Hisab) dalam menyusun takwim tahunan kebangsaan apabila menggunakan kaedah pengiraan hisab, pada masa yang sama meneruskan rukyah sebelum memuktamadkan ketetapan melalui perisytiharan pada malam tersebut bagi tarikh-tarikh perayaan. Pada tarikh lain, rukyah dilakukan di beberapa lokasi terpilih dan tiada hebahan umum.

ii. Kenampakan Anak Bulan

Aspek kedua adalah berkaitan kenampakan anak bulan. Sebagai contoh, lihat rajah 2 (ms. 2). Menurut pengiraan falak, Bulan dan Matahari terbenam bersama-sama ketika Maghrib di Amerika. Kemudian ada dakwaan mengatakan sebahagian yang merukyah di Amerika nampak anak bulan. Menurut kaedah mantik induksi dan al-qias wa al-tajribah, Bulan dan Matahari perlu berada pada kedudukan no. 4 untuk membolehkan kenampakan anak bulan berlaku. Justeru menurut justifikasi saintifik, anak bulan tidak boleh kelihatan di Amerika, dan dakwaan tersebut disifatkan sebagai palsu. Namun terdapat kes yang hampir sama[2], diterima kenampakan atas dasar cukup saksi (2 orang) dan bahawa ‘anak bulan pada hari rukyah itu adalah bersifat harus nampak’. Sekalipun bertentangan dengan pengiraan hisab, pendapat bahawa 'hisab tidak boleh melampaui rukyah' telah digunakan. 

iii. Penetapan Awal Bulan Oleh Negara Jiran Atau Arab Saudi

Penetapan awal bulan oleh negara jiran atau Arab Saudi adalah berdasarkan laporan kenampakan anak bulan, sekalipun diragui kesahihannya menurut metodologi saintifik. Justeru penetapan tersebut adalah berdasarkan kaedah yang dinyatakan dalam aspek (ii) di atas. Situasi ini antara faktor pendorong Malaysia menggunakan 'kenampakan tempatan' (local sighting).

Penetapan Awal Bulan Menurut Perspektif Kontemporari

Berdasarkan perenggan perbincangan di atas, boleh dikatakan bahawa isu sebenar dalam penetapan awal bulan hijriyah bukan pada kaedah atau hukum berkaitan, tetapi pada aspek ‘memastikan apakah anak bulan yang didakwa kelihatan itu benar anak bulan atau tidak’. 

Al-Qardhawi (2012) merumuskan seperti berikut;

Dalam hal ini ada tiga hakikat: 

(1) Bahawa penggunaan hisab atau rukyah ada rujukan ulama terdahulu yang jelas, dan setiapnya ada dalil yang sah. Maka tidak boleh bertelagah antara satu sama lain atas masalah ijtihad. 

(2) Khilaf yang berlaku dalam hal ini adalah 'dalam keampunan Allah', dan tidak mengganggu akan sahnya puasa atau haji. 

(3) Usaha penyatuan ummah kepada satu asas sistem takwim global adalah mesti diteruskan. Jika tidak boleh, sekurang-kurangnya penyatuan dalam skala lebih kecil terutama satu negara. Tidak harus dalam satu negara satu puak berpuasa, dan satu puak menyempurnakan 30 syaaban. Satu puak berhariraya, dan satu puak berpuasa 30 ramadan. Bila pihak berkuasa menetapkan tarikh, perlu patuh kerana ia perkara makruf, walau berbeza dengan negara jiran.


Kesimpulan


Terdapat pandangan atau hukum berkaitan Ilmu Falak oleh ulama silam, berbeza dengan pandangan dan hukum berkaitan oleh ulama masa kini (Al-Qardhawi, 2012). Ia bukan perubahan hukum, tetapi perubahan empirik Ilmu Falak yang memerlukan analisis hukum hakam berkaitan secara berbeza. Justeru, menggunakan pandangan ulama silam terhadap Ilmu Falak zaman kini adalah tidak sesuai. Ia adalah benar pada masa itu, bukan masa kini.

Sesuatu yang dinamik dan empirik, memerlukan pemerhatian dan kajian yang juga dinamik dan empirik, dan hukum hakam berkaitan juga akan menurut sifat dinamik dan empirik ini. Jika tidak, kita mungkin mengulangi khilaf sama yang dilakukan sebahagian ulama Arab Saudi tahun 1920an, apabila mengharamkan penggunaan telegraf dan telefon kerana sistem tersebut dirumuskan sebagai menggunakan sihir dan jin (Dr. Hamza, 2000).


Rujukan

Baharrudin Zainal (2003a). Ilmu Falak: Teori, Praktik Dan Hitungan. Kuala Terengganu. KUSZA

Baharrudin Zainal (2003b). Kriteria Kenampakan Anak Bulan di Malaysia. Kuala Terengganu: KUSZA

Baharrudin Zainal (2004). Ilmu Falak Edisi Kedua. Kuala Lumpur: DBP

Dr. Hamza A. Bait-Almal (2000). Transfer and Development of Modern communication Technology into Saudi Arabia: A Conservative Model. Part of ICA Theme Panel/Mass Communication Media in Saudi Arabia The Historical Development and The Power of Conservatism in Acapulco, Mexico on June, 2000

Mat Rofa Ismail (2012). Mantik Dalam Tradisi Pemikiran Ilmuwan Alam Melayu. Wacana Kontemporari Islam Siri 3/2012, Universiti Sultan Zainal Abidin pada 23 Oktober 2012

Yusuf Al-Qardhawi (2012). Al-Hisab al-Falaki wa-Ithbati  Awa’ili al-Syuhur. http://www.qaradawi.net[1] Penulisan ini disusun kembali dari kertas pembentangan dalam Seminar Pendidikan Fatwa & Falak Negeri Terengganu 2012 anjuran Jabatan Mufti Negeri Terengganu pada 1 November 2012 di Setiu, Terengganu
[2] Laporan begini boleh diperolehi di laman web www.moonsighting.com yang memuatkan laporan kenampakan anak bulan hampir dari seluruh dunia.

0 comments:

Related Posts with Thumbnails