Wednesday, November 26, 2014

Azimut Objek Tanda Rujuk Dengan Kaedah Interpolasi Koordinat

Salam.

Penentuan Azimut Objek Tanda Rujuk (T.R) menggunakan Cerapan Matahari (Solar Observation) merupakan kaedah yang penulis pelajari semasa mengikuti kursus Falak suatu ketika dahulu. Kaedah ini juga yang diajar kepada peserta kursus Falak sehingga hari ini. Kaedah ini asalnya merupakan salah satu kaedah Ukur Tanah yang dipermudahkan tatacaranya sesuai dengan objektif amali Falak.

Kaedah Cerapan Matahari dilakukan ketika Matahari masih rendah di ufuk Timur atau Barat sebelah petangnya. Dilakukan sekitar jam 8 - 9 pagi, 5 - 6 petang secara umum. Ia juga terhad kepada faktor 'kelihatan' Matahari untuk dicerap.

Amali Falak tidak memerlukan prosedur ketat sebagaimana kaedah Ukur. Justeru penulis meneliti kaedah penentuan sudut dari aspek matematik dan 'engineering', selain kaedah Ukur yang pelbagai. Setelah melakukan beberapa ujian, penulis merumuskan kaedah interpolasi koordinat boleh diaplikasikan sebagai alternatif kepada kaedah Cerapan Matahari, ketika 'ketiadaan' Matahari, dengan tahap kejituan yang sesuai untuk aplikasi Ilmu Falak seperti Penentuan Arah Kiblat dan Cerapan Hilal. Tahap kejituannya penulis anggap tidak sesuai untuk kerja-kerja Ukur.

Tatacara Kaedah Interpolasi Koordinat


  1. Dapatkan koordinat (latitud/longitud) stesen cerapan dengan sebarang peranti GPS. Untuk kejituan lebih tinggi, gunakan nilai koordinat sehingga perpuluhan saat.
  2. Dapatkan koordinat objek tanda rujuk dengan langkah yang sama. Contoh, jika objek tersebut adalah menara pencawang, seseorang perlu ke menara tersebut untuk mendapatkan koordinatnya menggunakan peranti GPS. ATAU
  3. Gunakan kemudahan peta laman web 'Google Maps' untuk mendapatkan koordinat objek berkenaan, itupun jika objek tersebut boleh dikenalpasti kedudukannya dalam peta. Jika tidak dapat dikenalpasti, anda perlu lakukan langkah (2).
  4. Menggunakan perisian ringkas yang penulis bangunkan sendiri (contoh gambar di bawah), Masukkan koordinat stesen dan tanda rujuk dalam ruang disediakan dan nilai azimut objek tanda rujuk akan diperolehi.
  5. Sekali lagi penulis tegaskan, nilai azimut yang diperolehi melalui kaedah ini tahap kejituannya tidak sebaik kaedah Cerapan Matahari, namun ia memadai dan sesuai untuk aplikasi Ilmu Falak.
  6. Menggunakan nilai tersebut, anda boleh menentukan Arah Kiblat atau membuat Cerapan Hilal menggunakan peralatan seperti Teodolit, atau sebarang instrumen atau kaedah lain yang sesuai.

WalLahu a'alam.


2 comments:

ATR said...

Hubungi saya untuk info lanjut demunas@gmail.com

Awangku Bolkhizan A Ahmad Thani said...

Share la kt emel sy...hehe

Related Posts with Thumbnails