Saturday, September 1, 2012

Dari, Daripada, Baru dan Baharu

Salam.

Dalam percakapan dan penulisan, antara yang kerap menjadi masalah (berterabur) adalah penggunaan dari, daripada, baru dan baharu. Saya sendiri bukan pakar bahasa, namun hasrat hati adalah supaya rakan sekelian tidak melakukan kesilapan yang saya telah lakukan dalam menggunakan kata sendi dan sifat tersebut.

Dari dan Daripada

Dari digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan arah, waktu/masa dan tempat.

Contoh: Datang dari mana, dari pukul berapa, dari barat.

Daripada pula digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan punca bagi manusia, haiwan/benda, asal kejadian, sumber, unsur perbandingan/perbezaan.

Contoh: Daripada siapa, daripada apa, sebahagian daripada milik, separuh daripada keseluruhan.

Baru dan Baharu

Baru adalah kata bantu yang digunakan untuk menyatakan tempoh/masa (just).

Contoh: baru sampai, baru siap, baru bertolak, baru-baru ini.

Baharu pula kata sifat digunakan untuk menyatakan perubahan (new).

Contoh: diperbaharui, pembaharuan, rumah baharu.

Bagaimanapun, merujuk Kamus Dewan, baharu juga bermaksud baru. Bagaimana? Tidak semua 'baru boleh menjadi baharu' dan 'yang baharu boleh menjadi baru'. Ini boleh dilihat jelas dalam banyak penggunaan karya klasik hinggalah moden. Karya klasik memperlihatkan kata baharu lebih banyak digunakan, dan beberapa kajian menunjukkan pemodenan bahasa menghilangkan 'ha' dalam banyak perkataan seperti 'sahaya' menjadi 'saya'.

Justeru, penggunaan kata 'selamat tahun baru', 'kereta baru', 'rumah baru' tidak boleh dianggap salah. Tetapi tiada pula penggunaan 'membarukan' atau 'dibarui' dalam penulisan, menunjukkan ia adalah janggal atau salah.

Belajar berilmu.


- Posted using BlogPress from my iPad

0 comments:

Related Posts with Thumbnails